Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Finansowe Partner sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

 

W związku z usługami świadczonymi przez Centrum Finansowe Partner sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (dalej: „Administrator”), spółka ta jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W związku z powyższym Administrator informuje następująco:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Finansowe Partner sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Sądowej 5a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000655157, numer NIP: 6322016033 oraz REGON: 366012264, o kapitale zakładowym w wysokości: 42 000,00 zł.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej *lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Dane osobowe, które nie zostały przekazane bezpośrednio Administratorowi, zostały pozyskane od naszych kontrahentów.
 5. Dane osobowe, w zależności od okoliczności, przetwarzane są w celu:
  1. przedstawiania informacji handlowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o produktach i usługach Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. przedstawiania informacji marketingowej (za pośrednictwem połączeń telefonicznych inicjowanych przez Administratora) o produktach i usługach Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. przygotowania oferty dla Klienta oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług za pośrednictwem Administratora, jak również w celu zapewnienia możliwości realizowania uprawnień wynikających z umowy, przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. dane osobowe podane przy zadawaniu pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, kontaktu mailowego i telefonicznego z Klientem oraz przedstawienia oferty Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, których produkty finansowe i ubezpieczeniowe oferuje Administrator. Odbiorcami mogą być również podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną, prawną i księgową Administratora.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
  6. cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie dokonane przez Administratora przed wycofaniem zgody.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu przedstawienia informacji marketingowych i informacji handlowych.
 10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób wskazany w pkt. 3.
 11. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania danych osobowych za niezgodne z RODO i innymi przepisami regulującymi kwestię ochrony danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych, informacji marketingowych oraz w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazywania w/w informacji lub odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie takiej zgody będzie skutkować brakiem możliwości przedstawiania informacji handlowych i informacji marketingowych i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą formularza kontaktowego.
 13. Administrator niektóre operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonuje w sposób automatyczny celem ustalenia zdolności kredytowej lub pożyczkowej oraz wysokości składek ubezpieczeniowych, jak również innych okoliczności towarzyszących zawieraniu umów kredytowych, pożyczkowych i ubezpieczeniowych. Takie przetwarzanie ma na celu dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Klientów zainteresowanych zawarciem umowy oraz przedstawieniem usług oferowanych przez Administratora. W zakresie ustalenia możliwości skorzystania przez klienta z oferty proponowanej przez Administratora może dochodzić do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane w celu profilowania.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Jak do nas trafić?

Centrum Finansowe Partner Sp. z o.o.

 

 

 • Jaworzno, ul. Sądowa 5a

  Telefon  32 413-90-00

 • Trzebinia, ul. Narutowicza 5

  Telefon 32 413-90-01

 • Jaworzno, ul. Mickiewicza 2a

  Telefon 32 413-90-00

 

 • Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 15

  Telefon 32 413-90-03

 • Kraków, ul. Lipska 4

  Telefon 32 413-90-05

 • Poznań, ul. Gronowa 22

  Telefon 32 413-90-06